Kundel-Mongrel

Kundel jest wynikiem przypadkowego krzyżowania osobników różnych ras lecz najczęściej są to dwa kundle. Celowe krzyżowanie osobników dwóch ras ukierunkowane jest na powstanie nowej rasy. Z takiego skojarzenia powstają mieszańce, które z czasem mogą dać początek nowej rasie. Natomiast kundel rozmnaża się poza kontrolą człowieka. Wzrost, waga i umaszczenie jest zależne od cech występujących u rodziców psa. Wśród kundli bardzo często zdążają się osobniki o niezrównoważonej psychice, lękliwe ze skłonnościami do agresji. Kundle żyją 8-25 lat.

Popularne rasy